A - PROJEKT Pardubice s.r.o.

      Ing. arch. Pavel Tománek (autorizovaný architekt ČKA 01197)

 

        Dlouhodobě se zabýváme zejména zpracováváním zakázek z oblasti urbanismu a územního plánování. 

        Naše projekční kancelář byla do roku 1998 součástí firmy Atelier Drupos v.o.s. Pardubice. Na počátku r. 2008 byla činnost                                    transformována do společnosti A - PROJEKT Pardubice s.r.o., do r. 2016 byl společníkem Ing. arch. Petr Kopecký


      Hlavní činnost v současné době:

         ■ urbanismus a územní plánování ( územní plány a jejich změny )

 

         Ostatní obory v minulých letech:

         ■ architektura a projekty pozemních staveb (architektonické studie, projekty rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti)

 

Menu

Kontakty
A - PROJEKT Pardubice s.r.o.
Ing. arch. Pavel Tománek
IČO: 259 41 551

tel. +420 731 475 578
 
 
datová schránka:
5v8iimu